DetourOnA simpler way to travel
   
   
יצירת קשר ראשונית


   
   
 
שלחו לי אימייל, טלפנו או צרו קשר בסקייפ או מסנג'ר כדי להביע עניין בחלק מסוים של העולם. תצטרכו לענות על שלוש שאלות פשוטות: באיזו עונה אתם מעוניינים לטייל? לכמה זמן? מה מושך אתכם לאזור מסויים זה? לאחר מכן אבנה תוכנית ראשונית אשר תועבר אליכם תוך 24 שעות מהשיחה שלנו. בשלב זה נגבש ביחד את התכנית הסופית שתשקף את רצונותיכם. משם נמשיך לפרטים המעשיים: תאום תאריכים, מספר משתתפים והזמנת מקומות
   
   
מחיר


המחירים נתונים לשינויים ומחושבים על פי שלושה גורמים:
הוצאות הנסיעה כגון לינה, אוכל, הסעות וכו'
זמן אירגון הלוגיסטיקה
זמן יעוץ ללקוח
   
   


www.detouron.com